Her kan dere som forhandler våre produkter bestille varer og tid for lasting.

Brukerid:
Passord:
 
 

Gjødselterminalen Herøya :

Hjelm, maske, vernebriller og refleks tøy skal benyttes ! Sjåfører skal ikke gå rundt i laste- området, men holde seg ved bilen !

Timebestilling senest kl.13.00 dagen i forveien. Yara Vita 2 dager før. 

Åpningstid :

Mandag til torsdag kl 07:00 - 15:00
Siste lastetid er kl 14:00 og
siste oppmøtetid kl 14:15

Fredag kl 07.00 til kl 13:00, siste lastetime 12:00. Oppmøte senest kl 12:00

NB: For KS-lasting:
Åpningstid: mandag til fredag kl. 07.00 til 14.00. Siste oppmøtetid er kl. 13.30

Uanmeldte biler vil bli avvist ! Bilene skal være klare for lasting ved annkomst til terminalen dvs ingen flytting av annen last på planet !

Tlf. terminalen 92 07 02 38

Ordretelefon  21 93 96 98

yara.kundeservice.no@yara.com 

kai.roger.varli@yara.com 

heidi.westlund@yara.com 

 

 

 

Gjødselterminalen Glomfjord: 

Åpningstid :

mandag kl. 07.00 til fredag kl. 23.00

Siste oppmøtetid fredag er kl.22.00

Stengt ukedager mellom 23.00-07.00

Tlf. dagtid:

930 22 006 (Rune Hansen)

Kveld/natt: 405 55 805 (Kaikontor)

Timebestilling senest kl.14.00 dagen i forveien.